top of page

אש תל אביב משפיע באופן ישיר ומשמעותי על כ- 2,000 זוגות

שמתחתנים כל שנה ברבנות תל אביב

מידע למתחתנים.jpg

בישראל, הרבנות מחייבת לימוד בסיסי של הלכות טהרת המשפחה לפני שהיא מעניקה אישור נישואין ותעודת נישואין לזוג.

כידוע, לא כל הזוגות להוטים על רעיון ההדרכה, וחלקם אף מתנגדים או חוששים להגיע למדריכ/ה שמטרתו/ה היחידה היא לדחוף אנשים להיות דתיים.

הצלחתנו טמונה בכך שרבנות תל אביב הסכימה להיכנס לשותפות עם ארגון כלשהו שיתווך בין לשכת הרבנות לבין הזוגות המתחתנים - ובחרה בנו. מגיעים אלינו זוגות צעירים תושבי תל אביב, ורבנות תל אביב מכירה בנו כשותפים רשמיים. הרבנות מאפשרת לנו להציע עזרה מוכרת ורשמית לאלפי זוגות מאורסים באזור, ומאפשרת לכם להירשם ללימוד טרום-נישואין אצלנו.

לקביעת מועד להדרכה זוגית

 
bottom of page