הסבר על הדרכות חתן וכלה בלבד:

 

  • ההדרכה מתחילה ביחד, עם שני בני הזוג ולאחר חצי שעה נתפצל לשתי קבוצות- חתנים וכלות.

  • הדרכת החתנים תתחיל מיד עם תום ההדרכה הזוגית באותה שיחה ואין צורך להתחבר לשיחת זום חדשה

  • הדרכת הכלות תתחיל בתום הדרכת הזוגות כחצי שעה לאחר תחילת המפגש בשיחת זום חדשה.

 

אחרי ההדרכה נהיה אתכם בקשר על מנת לשלוח אליכם את מסמכי אישור ההדרכה והפניה למקווה.