aish תל אביב חכמה לחיים

 

אש היא עמותה ייחודית הקיימת כ-35 שנה, ומתגאה בהיותה א-מגזרית וא-פוליטית. אנו מציעים תכני העשרה פרקטיים המבוססים על חכמה יהודית. אנחנו חושפים ומכירים לאנשינו את המורשת היהודית וביחד איתם לומדים דרכים מגוונות לחבר את ערכיי היהדות לחיי היום יום שלנו, בין אם אנו דתיים ובין אם לא. צוות אש מורכב ממרצים ומורים בינלאומים ולכולם מטרה משותפת לעזור ליהודים מכל רקע למצוא משמעות ביסודות מסורתם, באופן פתוח, בלי ביקורת ועם כבוד הדדי. תל אביב מהווה נקודה מרכזית בה נפגשים תרבות, מגוון אנושי ומרכז מסחר וכלכלה. במקום כה מרכזי טמונות אין סוף אפשרויות. אש תל אביב הוקמה על ידי קבוצת צעירים מתוך רצון לחבר את הווי העיר התוסס עם ערכים יהודיים. במרכז אש תל אביב מתקיימים אירועי תרבות וחברה המאפשרים מפגש בין אנשים מובילים בתחומי עיסוק שונים. מנהלים ואנשי חזון מגיעים ל אש תל אביב ללימוד אישי. אנו מאמינים בצמיחה משותפת מתוך פיתוח אישי ואחריות חברתית. בנוסף לפעילויות המתקיימות במרכז, הצוות מעביר הרצאות ומייצר שיח משותף במשרדי חברות רבות בעיר. מול חוף הים, על כיכר אתרים, נוצרת ההזדמנות להעצמה מתוך זווית יהודית מקורית ועמוקה.